USŁUGI

Specjalizujemy się w tłumaczeniach  hiszpańsko- i angielskojęzycznych , ze szczególnym uwzględnieniem tekstów
prawniczych, handlowych i finansowych. Przyjmujemy także zlecenia w zakresie innych języków.
Dzięki wieloletnim kontaktom i przyjaźni współpracujemy z wieloma tłumaczami z Polski i spoza jej granic.
Nasza oferta obejmuje wszelkie rodzaje tłumaczeń z i na około 60 języków europejskich oraz pozaeuropejskich.

Rodzaje wykonywanych tłumaczeń:

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione:

 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa
 • umowy spółek
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • świadectwa szkolne i dyplomy
 • zaświadczenie o niekaralność
 • dokumenty samochodowe
 • zaświadczenia lekarskie
  oraz wszelkie inne dokumenty

Tłumaczenia pisemne zwykłe (nieuwierzytelnione) oraz specjalistyczne (1 strona = 1800 znaków)

Wykonujemy również tłumaczenia w trybie ekspresowym.

Tłumaczenia ustne:

 1. konsekutywne (rozmowy handlowe, negocjacje, spotkania biznesowe, itp.)
 2. wymagające obecności tłumacza przysięgłego (akty notarialne, zgromadzenia wspólników, czynności w urzędach stanu cywilnego, itp.)
 3. symultaniczne / kabinowe

Warunki realizacji tłumaczeń ustnych:

 1. Czas pracy tłumacza liczony jest w pełnych godzinach, poczynając od godziny, na którą został zamówiony, do czasu jego zwolnienia.
 2. Minimalny czas pracy na terenie Krakowa to 2 godziny.
 3. Minimalny czas pracy tłumacza poza Krakowem wynosi 4 godziny, koszty pobytu i podróży tłumacza pokrywa klient, czas podróży liczy się jako czas pracy.
 4. W przypadku potwierdzenia zamówienia tłumaczenia ustnego, klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 20% – 50% wartości przewidywanego czasu tłumaczenia.
 5. W przypadku rezygnacji klienta z usług zamówionego tłumacza do dwóch dni przed ustalonym terminem tłumaczenia, wpłacona zaliczka przepada na rzecz tłumacza.